Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (31), Авг. 2020 г., ИДЕИ, бр. 1 (15) - 2 (16), 2020 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (32), Ноем. 2021 г., ИДЕИ, бр. 2 (33), Дек. 2021 г., ИДЕИ, бр. 1 (17) - 2 (18), 2021 г., межд. изд.,ИДЕИ, бр. 1 (19) - 2 (20), 2022 г., межд. изд.,

събота, 26 ноември 2022 г.

Каква тема предлагам за обсъждане в следващата сбирка на Философския дискусионен клуб?

Тия, които смятат, че парите са цел и самоценност, допускат същата грешка както и тия, които смятат, че сексът е цел и самоценност: и едните, и другите ще бъдат еднакво нещастни. В живота ни има една духовна страна, която ако я игнорираш, гарантирано ще загубиш, много ще страдаш и в крайна степен ще се провалиш, неусетил очарованието от земния живот. 


Такива неща като истина, живот, добро, любов, свобода, човечност, достойнство, справедливост са истински важното и който ги превърне в център и средоточие, е най-богат - и то е богат с абсолютно безценни богатства... (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

петък, 25 ноември 2022 г.

Днес ще участвам в работата на международна научна конференция в Киев

 


В условия на война днес в Киев, Украйна, ще се проведе международна научна конференция. Ще участвам в нея със свое съобщение на пленарното заседание. Член съм и на организационния комитет - в качеството си на ръководител на Центъра за развитие на личността HUMANUS и също така... (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

понеделник, 21 ноември 2022 г.

Темата на моя доклад на научната конференция в Киев е: Може ли да бъде излекувано путиноидно зомби (жив мъртвец)?

 

За научната конференцияп в Киев на тема

PHILOSOPHY OF RELIGION AND MEDICINE IN THE POST-SECULAR AGE 

изпратих следните тезиси към моя доклад:

Путинизм как психопатология:

можно ли вылечить путиноидное зомби (живого мертвеца)?

 

Атор: Ангел Грънчаров, Болгария

 

            Этот вопрос меня волнует очень – и часто я над ним размышляю.

На первый взгляд это, конечно, невозможно. Путинизм – путинския пропаганда, основнная на лжи, на мерзского вранья! – так искалечивает душу и так серьезно отравляет сознания, что вылечить его, кажетнся, совершенно невозможно. Потому что такое путинизм и порождаемая им путиноидност души? Это, конечно, вопыющая бездуховность, преклонение перед „богом” деньги (и лжи), аморальность, вульгарный материализм, воинственое неверие в Бога, иначе говоря, мерзский нигилизм, потресающая безчеловечност, преступление (кража, воровство!), беспредельное стремление к обогащению нечестныйм путем, посредством, как уже сказал, кражи, вранья, мошеничества. (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

събота, 19 ноември 2022 г.

Защо нагаждачеството, конформизмът неминуемо убива творческия импулс на човека?

 


Ангел Грънчаров

Заповядайте, изслушайте този чудесен курс лекции за философията на великия Мартин Хайдегер!

Ангел Грънчаров

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ