Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (31), Авг. 2020 г., ИДЕИ, бр. 1 (15) - 2 (16), 2020 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (32), Ноем. 2021 г., ИДЕИ, бр. 2 (33), Дек. 2021 г., ИДЕИ, бр. 1 (17) - 2 (18), 2021 г., межд. изд.,ИДЕИ, бр. 1 (19) - 2 (20), 2022 г., межд. изд.,

петък, 18 ноември 2011 г.

Карл Густав Юнг за душата

От Фейсбук-страницата на Георги Хаджийски

Карл Густав Юнг (на немски: Karl Gustav Jung) е швейцарски психолог и психиатър, ученик на Зигмунд Фройд. Един от малкото велики психоаналитици, който не е от еврейски произход. Създава направление в психологията, наречено „аналитична психология“.

К. Г. Юнг за Душата

Из „Архитипове и колективното несъзнавано”, изд. „е/а” Плевен

„Същество, което има душа е живо същество. Душата е живото нещо в човека, това което живее от само себе си и причинява живот. Следователно Бог вдъхва в Адам жив дъх, за да може той да живее.” стр. 33

„Ако не беше движението и блещукането на душата, човекът щеше да се разложи в своята най-голяма страст, мързела. Разумността е неговата защита, а моралността – негова благословия.” пак там

„Западният човек падна духовно до такова ниско равнище, че трябва да отрича даже апотеоза на неукротената и неукротима психична сила – самото божество, така че, след като преглътне злото, да може да предостави себе си на доброто.” стр. 112

Из „Динамика на несъзнаваното”, изд. „е/а” Плевен

„Ако приемем, че изобщо съществуват неща, които се намират извън нашето възпиятие, можем да говорим и за душевно, до чието съществуване ние имаме само опосредстван достъп.” Стр. 172

Из „Психологически типове”

„Истината не е вечна, тя е програма. Колкото по-„вечна” е една истина, толкова по-безжалостна и малоценна е тя, защото не ни казва нищо ново, а е самопонятна.” стр. 92

„... Прометей се оставя напълно в ръцете на своята душа, тоест на функцията на връзката с вътрешния мир. Затова и душата има загадъчен, метафизичен характер – тя е свързана с несъзнаваното. <…> Отдавайки се на душата, Прометей губи всякаква връзка с външния свят и по този начин се лишава от абсолютно необходимата корекция, извършвана от външната реалност.” стр. 206

„Загубата на душата е равносилна на откъсване на частица от собствената ти същност, на изчезване и еманципиране на един комплекс, който става титаничен узурпатор на съзнанието, потиска човешката цялост, изкарва индивида от релсите и го тласка към действия, чиято сляпа едностранчивост неизбежно води до самоунищожаване.” стр. 269

„Аз наричам външната нагласа, външния характер персона, а вътрешната нагласа – анима, душа.” стр. 477


Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО: Изкуството на свободата, изд. A&G, 2003 г., разм. 21,5/14,5 см., мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр., 8.00 лв. Книгата говори за “нещо”, което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда “добре познато”, съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се “съобразяваме”, но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време?, почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга “поглежда” в скритото “зад” мълчанието ни – за времето, живота, свободата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ