Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

четвъртък, 10 октомври 2019 г.

Международното издание на сп. ИДЕИ получи по-висок с почти 20 пункта индекс в наукометричната база Index Copernicus за 2018 година!


Добрый вечер, господин Ангел Гранчаров!

Спешу поинформировать Вас о приятной новости.
Спецвыпуск журнала "Идеи" получил индекс в наукометрической базе Index Copernicus за 2018 год., котрый выше за 2017 год. почти на 20 пунктов:

ICI Journals Master List 2018 - publication of ICV assessment 
Входящие
x

journals@indexcopernicus.com
15:51 (6 часов назад)


кому: я

Polska wersja tej wiadomości znajduje się poniżej.
Dear Sir/Madam,
We would like to kindly inform you that the journal „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2018. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.
Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2018, Index Copernicus Experts calculated your Index Copernicus Value (ICV) for 2018.
ICV 2018 = 97.16
The ICV for 2018 is visible on the full list of indexed journals at ICI Journals Master List 2018 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in Journal`s Passport https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49455&lang=pl

At the same time, we kindly encourage you to take advantage of the additional indexation possibilities:
Detailed Report
Which present the details of the assessment in the form of individual criteria and their groups along with the obtained point values, which allows the analysis of the awarded score, as well as identification of individual elements that the Editors can correct by introducing minor modifications in the publishing activity.
Certificate
Certificate confirming the indexation of the journal. It is prepared for a specific journal, contains its ISSN number, title and year of indexation. The certificate is made in a glass frame and is marked with the visual identification of the ICI Journals Master List.
Index Copernicus Logotype
Annual license for the use of the Index Copernicus Logo, which editors can use in print and electronic editions. Placing the Logotype indicates that the journal is currently indexed on the international list of scientific journals ICI Journals Master List, which helps to build the journal's brand, increases its prestige, and supports its promotion.

We encourage you to place your order by phone or online using the ICI World of Journals service. To find out more and get more details, please contact us by phone +48 22 487 53 93 or e-mail: evaluation@indexcopernicus.com.
Best regards,
Scientific Journals Evaluation Team
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że czasopismo „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.
Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018.
ICV 2018 = 97.16
Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2018 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie Państwa czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49455&lang=pl

Jednocześnie zapraszamy Państwa do skorzystania z dodatkowych możliwości wynikających z indeksacji czasopisma na liście ICI Journals Master List 2018:
Raport Szczegółowy
Prezentujący szczegóły przeprowadzonej oceny w formie pojedynczych kryteriów oraz ich grup wraz z uzyskanymi wartościami punktowymi, co pozwala na analizę przyznanej punktacji, a także identyfikację pojedynczych elementów, które Redakcja może poprawić wprowadzając niewielkie modyfikacje w działalności wydawniczej.
Ozdobny certyfikat
Certyfikat potwierdzający indeksację czasopisma. Przygotowany jest dla konkretnego czasopisma, zawiera jego numer ISSN, tytuł oraz rok indeksacji. Znajduje się w szklanej ramie i opatrzony jest identyfikacją wizualną ICI Journals Master List.
Logotyp Index Copernicus
Roczna licencja na korzystanie z Logotypu Index Copernicus, którym Redakcja może posługiwać się wydaniach drukowanych i elektronicznych. Zamieszczenie Logotypu w czasopiśmie wskazuje, że jest ono aktualnie indeksowane na międzynarodowej liście czasopism naukowych ICI Journals Master List, co pomaga budować markę czasopisma, zwiększa jego prestiż, a także wspiera jego promocję.

Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie lub on-line w systemie ICI World Of Journals. Aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail:evaluation@indexcopernicus.com.
Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com


И это очередная наша победа! С чем и Вас поздравляю! Вскоре отправлю Вам на проверку и утверждение к печати спецвыпуск Идей за 2019 год .

С уважением,
Сергей Шевченко

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ