Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 18 октомври 2009 г.

Съдържанието на първия брой на списание ИДЕИ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Издателската идея на списание ИДЕИ
Защо списание от рода на сп. ИДЕИ ни е съдбовно необходимо?
Анкета с първите читатели

ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА СВЕТОВНАТА ФИЛОСОФИЯ

Мераб Мамардашвили: Афоризми
Мераб Мамардашвили: Самотата е моята професия
(Интервюто взе Улдис Тиронс, Рига, пролетта на 1990 г.)
Емил Ив. Димитров: Мераб Мамардашвили бе мислител: от Бога и в Бога

НОВИ КНИГИ

Алесиян Пацев: Будисткото философско мислене
(Епистемологически форми на мисленето)
Феноменът на будизма (откъс от книгата)
Калин Манолов: За романа Атлас изправи рамене (изд. МаК)
Айн Ранд: Атлас изправи рамене (Говори Джон Голт)

НАЙ-КРЕЩЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Рон Милър: Петте принципа на прииждащата образователна революция
Ангел Грънчаров: Въведение в проблема за ценностната идентичност на личността

МЛАДИ ФИЛОСОФИ

Божидар Владимиров: Епохата ни роди специфичен тип човек – безумно самотният, отчужденият човек

ДИСПУТИ, ДИСКУСИИ, ДИАЛОЗИ

Начало на един публичен диспут за истината

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК

Трифон Петков: Кога се появява скуката?
Ангел Грънчаров: Не слушайте ония, които ви съблазняват с предимствата на несвободата
Афоризми на тема “Лекува ли се глупостта?”

ГРАЖДАНСКИ ИДЕИ И ПОЗИЦИИ

Т.Колева: Защо у нас просперират не най-добрите, а тъкмо най-лошите?

ЗАГАДКИТЕ НА АВТЕНТИЧНАТА ЛИЧНОСТ

Из книгата “Животът на душата”: Що е интелигентност?
Стефана Костова: Само истината ни прави свободни
Ангел Иванов: Личността е най-твърдата опорна точка

ТАЙНИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Станимир Георгиев: Животът е прекрасен, а ние?
Григор Георгиев: “Да, мързеливи сме: но за сметка на това сме много умни!“
Консултация на културпсихолога Здравко Кирилов: Що е духовна безпътица – и има ли изход от нея?
Георги Петров: Простотията като първопричина на катастрофите с автомобили

СИТУАЦИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА

Хайнрих Рикерт: За системата на ценностите
(Превод от немски: Христо Стоев)
Петър Стойнев: Инициатива за духовното ни освестяване

ЗАБРАВЕНИ БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ

Кой е д-р Янко Янев?
д-р Янко Янев: Духът на нацията

БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА

Антон Григоров: Нашата единствена България
Няколко провокиращи мисли

А РАЗБИРАМЕ ЛИ МЛАДИТЕ?

Марин Чушков: Онова, което не може да се изрази с думи, е най-прекрасното
Димитър Тодоров: Искрените думи не са приятни, приятните думи не са искрени

ИСТИНИТЕ НА ЖИТЕЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ

Боян Обретенов: Какво каза, без да говори
Никола Златев: 333 от по-добрите правила за живота!

В ПОМОЩ НА ФИЛОСОФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

Проект на курс по личностно развитие и гражданско образование (12-ти клас)
Светослав Борисов: Защо обичам Платон?
(Философско есе за нефилософи)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ