Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 9 декември 2009 г.

На добър час на новото философско-психологическо списание “ИДЕИ”

Купих си първата книжка на това списание. Като гимназист се увличах по философски теми, интересна беше за нас и психологията. Тогава се говореше, че който в младостта си не се е увличал по поезия, математика и философия, не е имал младост. Ние младост имахме, но сега нещо ни се губи старостта.

Приветствам авторите и сътрудниците на списанието. Материалите са и с теоретическа и с практическо-приложна насоченост. Представени са и много мъдрости – концентриран израз на човешкото знание и опит. Авторите дават място и на обикновени граждани, които имат смелостта да заявят позицията си, колкото и спорна да е тя.

Мисля, че списанието ще създаде една добра дискусионна среда.

Очевидно липсва ни национална доктрина – философско-правно-политическа, държавна доктрина, един национален възглед за живота, който да съответства колкото е възможно по-пълно на божествената мисия на човешкото съществуване – отразяването на истината за света и движението на човека към съвършенството на познанието.

Ще се радвам искрено, ако списанието спомогне за избистряне на подобни тези.

С уважение и на добър час на новото философско-психологическо списание “ИДЕИ”!!

Написа: Никола Ников

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ