Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 10 януари 2010 г.

Какво ще можете да прочете в книжка 1, година II, 2010 на списание ИДЕИ, което ще излезе през февруари т.г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧИТАТЕЛСКИ ОТЗИВИ

Списание ИДЕИ: раждане на духовна общност, път към консолидацията на новата българска интелигенция

Атанас Ганчев, Русе


Книжовното трябва да бъде преоткрито и насърчавано

Ирина Eнева


На добър час на новото философско-психологическо списание “ИДЕИ”

Никола Ников


КОЛОНКА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Кратко есе за живота, доброто и безсмъртието


ИНТЕРВЮТА НА ЗНАМЕНИТИ ФИЛОСОФИ

Самотата е моята професия

М.К.Мамардашвили


Диспут за истината (II)

Без вяра истината ви нищо не струва

Божидар Владимиров


ФИЛОСОФСКИ КОНЦЕПЦИИ

Епистемологически форми

Пространствени модели на философското мислене

Алисиен Пацев


БИТИЕТО НА КУЛТУРАТА

Паметникът е знак за ценност, с която вече сме се разделили
(фрагмент)

Емил Димитров


МЕТАФИЗИКА НА ЧОВЕШКОТО

Тиранията и отстъплението на приятелството

Уилям Дезмонд

Преведе: Десислав Вълканов


ФИЛОСОФСКИ ОПИТИ НА МЛАДИТЕ

Импресии

Александър Димитров


Какви хора сте, та не виждате лудата агресия и масовото затъпяване на младите?!

(Елате ни вижте)

Ирина Енева


Моята представа за Свободата

Андриян Георгиев


Тайнството на демокрацията

Иван Ангелов


РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТИ

Що е благородство и защо то няма почва у нас?

Ангел Грънчаров


Защо нашите народни будители са също и наши… мъчители?

Антон Григоров


ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

За принципите и възможностите на Капитализма

Андрю Бърнстийн


Моралната обосновка на капитализма

(Откъси от тестове на Айн Ранд)


Съкровената вяра на лейди Маргарет Тачър в ценностите на консерватизма и свободата

Иван Георгиев


Българският, простете ме, “елит”

Стоян Стойнев


За системата на ценностите

Хайнрих Рикерт

Преведе от немски: Христо Стоев

(Продължава от миналия брой)


ИСТИНИТЕ НА ЖИТЕЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ

333 от по-добрите правила за живота

Никола Златев

(Продължава от миналия брой)


В ПОМОЩ НА ФИЛОСОФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

(Поредица от беседи)

Синдромът на унаследената ценностна недостатъчност

Ценностният вакуум в душите


(Забележка: Този списък на статиите в следващата книжка на списанието е още в работен вариант. Неизбежни са някои промени. Когато всичко окончателно се уточни, ще бъдат внесени съответните корекции.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ