Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 28 ноември 2010 г.

За ония, които искат да публикуват в списание ИДЕИ

Някои формални изисквания към авторите и критерии за текстовете, достойни за публикуване в списание ИДЕИ:

• Всеки мислещ и пишещ човек е добре дошъл сред нашите автори;
• материалите да са в обем максимум до 6 стандартни страници А4;
• текстовете да са четивни, ясни, разбираеми, вълнуващи, подбуждащи към размисли;
• езикът, стилът да е човешки;
• авторът да се изразява свободно, да не робува на установили се клишета, да не пише книжно, скучно и тривиално, а живо, въздействащо на душата и духа, ценностно наситено;
• по възможност да се избягва натруфената наукообразна терминология, израз на философско безсилие;
• авторът да има какво да каже;
• авторът да казва нещо ново или пък по нов, нестандартен начин да представя вече известното;
• да показва самостоятелност и оригиналност в осмислянето на проблемите;
• тезите да са представени талантливо, убедително, с дължимото личностно отношение и позиция;
• аргументацията да е на потребното ниво;
• да е налице искрен, безкористен стремеж към истината;
• ценен признак на добрите текстове, достойни за публикуване в нашето списание, е че провокират към дискусия, към несъгласия, към спорове;
• свещената за нас, човеците, свобода е главен вътрешен и духовен импулс, вдъхновяващ нашите автори и читатели.

Може би не са много философите у нас, които умеят да пишат хубаво, интересно, ясно, автентично философски и философично; затова екипът на сп. ИДЕИ ще работи за привличането им като наши автори, а също така и най-вече за появата на нови и млади философски таланти - чрез пълноценната им изява по страниците на ИДЕИ.

(ЗАБЕЛЕЖКА: Горното е съвсем примерен вариант, предложен от мен на редакторския екип на списанието с цел в следващата книжка този текст да бъде публикуван на вътрешната страна на корицата - с оглед да има яснота по тия въпроси, за които имаме много запитвания.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ