Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

четвъртък, 1 септември 2011 г.

Необходимо уточнение около идеята за сътрудничество на философите в ПУ и редакцията на списание ИДЕИ

Публикацията от 29 август 2011, понеделник, със заглавие До Ректора на ПУ доц. З.Козлуджов - с благодарност за толкова милата любезност, или по-скоро изпратеният имейл до г-н Ректора вчера породи следния резултат: по телефона ми се обади самия Ректор, за да ми обясни точната ситуация. И тъй като вече съм дал публичност на проблема, се налага и сега да дам информация за основното от нашия разговор. Да приемем, че този разговор е нещо като "интервю", като сякаш не е известно само това: кой кого интервюира :-)

Г-н Ректорът ми обясни, че само извънредната му ангажираност е причина за това, че не ми е отговорил на предишния имейл. Списанията ги е получил, разгледал, някои статии прочел, впечатлението му е, че списанието е добре оформено, но че наистина кръгът от пишещите в него трябва да бъде разширен. Мнението му е, че за пораждане на сътрудничество на ПУ и списание ИДЕИ моя милост трябва да се срещне със специализираната катедра, именно тази по философия; книжките от списанието вече били препратени на нейния ръководител доц. Райчо Пожарлиев. Сега ще се очаква реакцията на катедрата, ако тя прояви интерес да си сътрудничим, параметрите и формите на сътрудничеството ни ще бъдат обсъдени в разговор между двете страни.

Това е в общи линии. Мисля, че бях длъжен да известя читателите на блога за факта на този телефонен разговор, предвид двете публикации по същата тема. Причината е ясна: искам да бъда точен, а читателят да не бъде подведен. Разбира се, и читателите на ИДЕИ ще бъдат известени за всичко случило се около списанието, в това число и за този опит да установим отношения с философите в Пловдивския университет.

Прочее, г-н Ректорът си спомни, че моя милост навремето, твърде отдавна, е работила в ПУ, където наистина в "праисторически времена", именно в периода 1985-1992 година, бях асистент по философия. По тази причина все пак чувствам ПУ по особен начин и ще се радвам основаното от мен списание да си сътрудничи именно се неговата катедра по философия. Ще видим, да се надяваме, че университетските философи ще откликнат на предложението ми.

Разбира се, живот и здраве да е, ще ви известя за резултата от цялата история. Прочее, днес ще бъда в София, най-сетне намирам време да ида да видя новата книжка на списанието и да я доставя до Пловдив - и на абонатите му. Наистина съм твърде зает напоследък, едва сега смогвам да ида. За мен всяка нова книжка е нещо като среща с най-близък човек, или, да го кажа направо, все едно човек да види новороденото си дете. А раждането на една книжка на списанието е когато то види бял свят, т.е. излезе свежо-свежо от печатницата.

Простете за сантименталността, но аз съм вече възрастен човек и известна сантименталност ми е простена...


Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

(Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ