Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 20 юни 2012 г.

И в наши дни има хора, способни на постъпки от най-чисти идеалистични подбуди

Днес пощальонката ми е донесла препоръчано писмо, изпратено от млад човек (зрелостник, току-що завършил 12 клас, бъдещ студент), комуто преди около седмица бях изпратил по пощата досега излезлите книжки на списание ИДЕИ. Ето за какво ми пише този млад човек, а пък по-долу можете да прочетете и моя отговор до него:

Драги г-н Грънчаров,

Изпращам Ви тези пари (50 лева, бел. моя, А.Г.) като едно скромно, но добронамерено финансиране на проекта Ви списание ИДЕИ, понеже (типично за младите хора) все още вярвам в стойността на доброто, а във Вашия проект виждам една прекрасна инициатива.

Пожелавам Ви единствено повече хора, които да купуват списанието - и най-вече да го четат с разбиране!

С уважение: Г. С.

Уважаеми г-н С.,

С благодарност, пък макар и с голямо неудобство, приемам Вашата лепта за списание ИДЕИ; с жеста си Вие давате един пример, че и в наши дни е възможно да има хора, способни на идеалистични дела, на постъпки по повелята на най-чисти идеалистични подбуди. Това, че сте млад човек, прави жеста Ви още по-изразителен, понеже надеждата е тъкмо вие, младите хора, да успеете да пресътворите съвременна България така, че духовността (и поражданото от нея личностно отношение) да не е рядък, нежелан гостенин в нея, а постоянен жител и дори стопанин. Именно от тази благородна кауза се вдъхновяваме и ние, създателите на списание ИДЕИ.

Понеже Вие сте съвсем млад човек, който още няма свои доходи, аз бих желал да се реванширам пред Вас, като за тия пари, при Ваше желание, ще Ви изпратя, да речем, 20 книжки от списанието, които Вие да подарите на познати хора и Ваши близки, способни да го оценят, или пък да го дадете на книжари във Вашия град, които да опитат да го продадат на консигнация, и по този начин поне малко да си върнете разхода около това дарение.

Моля да ме разберете, прелагам това, понеже ми е крайно неудобно да приема тези пари от човек без доходи; ако приемете книжките на списанието, които Ви предлагам, това отчасти ще успокои съвестта ми. Бихте могли също така, ако желаете, да подарите от тия книжки на читалища, библиотеки, училища и пр., т.е. да направите с тях каквото желаете, сиреч, да сторите още едно добро дело.

А другият вариант е за тия пари да Ви изпратя свои книги - имам доста издадени книги, вярвам, че лично на Вас ще са Ви от полза. Сам решете кой вариант Ви устройва повече или кой вариант предпочитате. Пишете ми и ще изпълня каквото кажете. Моля, разберете го, правя това за успокоение на собствената ми съвест - та Вие сте съвсем млад човек, който още няма доходи, как тогава да приема дарението Ви?!

С уважение: Ангел Грънчаров


Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя.

Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ