Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

събота, 7 септември 2013 г.

Извод, направен с болка на сърцетоТия дни се занимавах с разпращане по пощата на екземплярите от двете новоизлезли книжки на списание ИДЕИ - на абонати, на поръчали си ги, на негови традиционни фенове и пр., намиращи се в страната или в чужбина. И констатирах следното: че за Украйна (с философите на която поддържаме отношения на сътрудничество по издаването на международното многоезично научно-теоретично приложение на списанието) изпратих ПОВЕЧЕ екземпляри от двата броя на списанието - отколкото изпратих на неговите читатели в България!

Което означава, че в Украйна едно българско философско списание се чете ПОВЕЧЕ отколкото в самата България - това за какво ви говори, уважаеми родни патриоти и демагози? Списанието си има почитатели и от страни от Западна Европа и Америка (Канада и САЩ), но тук, в България, също така на пръсти се броят, примерно, даже преподавателите по философия в гимназиите, които редовно си го поръчват - а списанието се прави именно за духовното и личностното израстване и заякчаването на духа на младите хора на България.

Ще ми простите, но ми се ще да направя един извод от горната констатация, който не е ласкав, но за сметка на това пък е верен. И изводът ми, който съм длъжен да направя съобразно така и така сложилата се ситуация около разпространението на списание ИДЕИ е: тази ситуация е крайно ненормална и неестествена, тя обаче показва, че България в този момент, най-вероятно, е населена предимно с антидуховни материалистически темерути и уроди, а не с човеци, за които тяхното собствено духовно и личностно развитие все пак нещо означава.

Правя този извод с болка на сърцето, а не злобарски. Надеждата ми е ако мога все с нещичко да повлияя нещата да се променят и да почнат да се развиват във вярната посока.

На което може съвсем уместно да се отговори с ето този рефрен на една нашумяла песничка, която напоследък звучи често по всички радиа: "А дано, ама надали..."

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ