Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

четвъртък, 24 ноември 2016 г.

От издателската ми дейност на... международното поприщеВ момента подготвям за печат новата книжка на МЕЖДУНАРОДНОТО МНОГОЕЗИЧНО и също така СПЕЦИАЛНО НАУЧНО ИЗДАНИЕ на философското списание ИДЕИ, което издаваме вече няколко години с видни учени от Философския институт към тяхната Академия на науките. (Между другото този път сред авторите от досегашните броеве, сред учените от различни страни - Индия, Словакия, Япония, САЩ, Чехия, Русия и др. - имаме за първи път и автор от... Нигерия!) И там в една от статиите открих нещо любопитно, което ми се ще да публикувам тук, свързано е със забрана да се преподава философия в университетите (нещо, което фактически се случи и у нас след 1989 г., ако не знаете, да ви кажа, почти всички студенти от почти всички специалности в нашите университети вземат диплома за университетско образование без да са изучавали философия!); ето този откъс, който предизвиква неизбежни асоциации с нашето съвременно състояние:

... Въпреки това развитието на философското образование в университета “Св. Владимир”, както е известно, не беше непрекъснато. Три пъти в историята на университета преподаването на философията се забраняваше. Според думите на министъра на образованието П. Ширински-Шахматов “ползата на философията не е доказана, но вредата е възможна”. По инициатива на княз П. Ширински-Шахматов бяха взети прословутите мерки за противодействие на “вредната философия“ и развитието на свободомислието. Започвайки от декември 1850 година влезе в сила указ за забрана на преподаването на философия в светските образователни заведения. От философските дисциплини остава само логиката и психологията, преподаването на които е поръчано на професори по теология и богословие. Само в резултат на университетската реформа през 1863 година в Киевския университет отново въвеждат преподаване на философия, което беше предадено на светски учители...

И още един момент ме впечатли, свързан е с идването на свободата след тиранията на комунизма, оценявам това като чудесна находка, става дума за ето този израз:

... на философията беше върнато лицето на човешка мъдрост...

Ето и един момент от тази статия, който искам също на приведа:

... Надяваме се, че с присъединяването на Националния медицински университет на Украйна “О. О. Богомолец”, на катедрата по философия и социология към международния проект, организиран от списанието “ИДЕИ. Философско списание” ще стане не само възстановяване на 26-годишния опит на издателска дейност на катедрата по философия в KMI (1956 – 1991 г.г.), но също така ще допринесе за развитието на новите насоки и перспективи в работата на катедрата.

Юбилейната дата – 175-годишнината на Националния медицински университет “О.О. Богомолец” – е сериозна причина да се погледне на настоящето от гледна точка на запазването на хуманистичните ценности на медицинския факултет на Императорския университет “Св. Владимир”, на Киевския медицински институт и решаването на качествено нови задачи за подготовка на бъдещите поколения здравни работници не само като професионалисти, но и като носители на високи граждански и морално-етични качества. Наистина беше прав академик М. М. Амосов, че “медицината е професия където любовта към човека е задължителна”.


Този е състава на РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ на международното издание. Забележете: това издание беше създадено БЕЗ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ПОДКРЕПА от страна на официалните "академични" държавни структури у нас, нито МОН, нито Философският институт към БАН (сега носи друго име), нито някоя от катедрите по философия или философските факултети на университетите не благоволиха да се включат в изданието, въпреки нашите покани, призиви и пр.

Това все нещо говори де, правете си сметката сами за това какво това нещо говори и показва...

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ