Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 24 юни 2018 г.

Протестно писмо във връзка с опита на български бюрократи да съсипят издаването на международното издание на философското списание ИДЕИ


До г-н Балтажи Микола Федорович, Посланик на Украйна в Република България
До г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
До г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор на "Български пощи"
До г-н Георги Костов, директор на Агенция "Митници"
ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

ЖАЛБА ПОД ФОРМАТА НА ПРОТЕСТНО ОТВОРЕНО ПИСМО

от Ангел Иванов Грънчаров, главен редактор на философското списание ИДЕИ

Уважаеми г-н Посланик на Украйна,
Уважаеми г-н Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България,
Уважаеми г-н Главен изпълнителен директор на "Българския пощи"
Уважаеми г-н Директор на Агенция "Митници",

Вече пет години създаденото и ръководено от мен списание в сътрудничество с украински философи от Философския институт към Националната академия на науките на Украйна издаваме международно многоезично научно-теоретично издание на списанието (годишно издаваме по два брой от това издание), в него сътрудничат и учени от други страни. От три години международното издание на философското списание ИДЕИ се отпечатва в Украйна. Никога до този момент не сме изпитвали проблеми с доставката на част от тиража на списанието в България – където то е регистрирано и по тази причина по закон сме задължени да доставяме определено количество екземпляри от списанието в Народната библиотека "Свети Свети Кирил и Методий" в София.
Да, но ето че при доставката на последния досега излязъл брой (кн. 1 за 2018 г.) списанието беше задържано за... обмитяване от служба "Митници" към Български пощи в гр. Пловдив. За което аз дълго време не бях уведомен, оказа се, че узнах за това едва когато получих предупреждение, че пратката ще бъде върната обратно в Украйна ако не направя нужното да платя дължимото мито (!). Отидох в Пощата, намираща се ул. Иван Рилски № 7 в гр. Пловдив и там след дълъг спор със служителката на Митницата г-жа Алина Георгиева Пеева се разбра, че ако изпращачът от Украйна не ми изпрати по имейла документи, доказващи, че стойността на намиращите с пратката научни списания е под 40 евро, то тогава ще ми се наложи да платя мито за тях. Наложи ми се също така да попълня и някои други документи (примерно т.н. Декларация за съгласие и пр.) Уведомих колегите си от Украйна за възникналия проблем и те ми изпратиха съответните документи, ето текста на писмото на секретаря на международното издание г-н Сергей Шевченко:

...

Прилагам към настоящата жалба копия на тези документи. Прилагам също и копие на попълнената от мен Декларация за съгласие. Г-жа Пеева прие документите и ми заяви, че ще ме уведоми кога да ида да си ги получа в пощенския клан на квартала, в който живея (Ж.К. Тракия). Мина повече от седмица, накрая получих дългочаканото известие, отидох в пощата и там ме уведомиха, че трябва да платя мито от 41.84 лв., т.е. излиза, че всяка изпратена книжка от списанието беше обмитена с близо 2 лева, приблизително колкото е и себестойността й (производствените, издателските разходи по нея!). На служителката Пеева, която ме излъга, че мито няма да бъде плащано, написах писмо със следното съдържание:


Оказа се, че в крайна сметка все пак наложихте мито на пратката от Украйна (със значителна, непосилна за мен сума пари - предвид това, че съм безработен учител по философия!). За първи път от години обмитявате дори пратка, съдържаща малък брой научни списания. И то въпреки обещанието си да не правите това. Може би ме наказвате заради това, че си позволих да споря с Вас? Много ми е интересно защо не удържахте на обещанието си. С интерес чакам Вашия отговор.

На което тя ми отвърна ето по какъв начин:

Здравейте, г-н Грънчаров аз лично няма как да обещая нещо подобно. Пратката е обмитена съгласно митническите закони на Република България и закона за ДДС. (Регламент 1186 на ЕO 2009 г.) Тези държавни вземания се определят въз основа на представените от Вас документи, които съответно ние сме представили в Митница Пловдив.

Позволявам си да приложа тук и моето писмо, с което като гражданин и като учен протестирах против такова едно отношение, в писмото ми се съдържа моето възприятие и тълкуване на случилото се:

Казахте ми, че пратки, чиято стойност е под 40 евро, не се обмитяват. Украинската страна ви представи точно такива документи. В този смисъл Вие си противоречите, друго говорехте преди да наложите това мито.
Разглеждам наложеното мито като репресия и като опит за налагане на цензура тъкмо върху издаването на научно списание, т.е. върху съвсем некомерсиален продукт, чийто смисъл е свободният обмен на идеи. Срамота е, че самозабравилата се държавна бюрокрация у нас стигна и до такива посегателства!
Ще ми се наложи да се оплача на висшестоящите органи. Никога досега (а ние с украинците си сътрудничим от години) на изпращаните от Украйна (и от България към Украйна) научни списания не са били налагани никакви мита до този момент!
В този смисъл направеното от Вас е безпрецедентен акт на произвол, целящ да пречи на развитието на научните отношения между учените от Украйна и България – като страна от Европейския съюз. По този начин българската митница и Българските пощи подпомагат и то на дело водената от вражески сили хибридна война срещу европейска България.
Ще изпратя копие от протестното си писмо и до Посланика на Украйна в България. Ще направя всичко, което ми е по силите за да бъде ревизирано това безпрецедентно дискриминационно отношение към науката, което си позволихте!

Това написах на г-жа Пеева. Така мисля и в този момент. Изпращам Ви настоящата жалба под формата на протестно отворено писмо за да ви информирам за извършения административен произвол, който вреди на научните и културни отношения между България и Украйна – и е в пълно противоречие с принципите и ценностите на Европейския съюз за свободен обмен на идеи. Надявам се, че ще направите нужното в предела на компетентностите си този произвол да бъде спрян. Защото ако тази порочна бюрократична практика продължи, това ще застраши съществуването на нашето научно издание. (Списание ИДЕИ излиза вече 10 години без никаква помощ отникъде, а с личните средства предимно на главния редактор и на още неколцина приятели на списанието. Длъжен съм тук да уточня, че плащането на въпросното мито за мен е съвсем непосилно – въпреки че сумата може да Ви изглежда прекалено малка или нищожна! – особено ако се вземе предвид това, че моя милост, издателят и главният редактор на списанието, от година и половина съм безработен, репресивно бях уволнен самозабравили се властващи бюрократи в системата на държавното образование от длъжността на титулярен преподавател по философия в пловдивската ПГЕЕ; за възстановяването ми на работа водя тежък съдебен процес, в момента съдебното дело за отмяна на заповедта за уволнението ми, което спечелих, е обжалвано от другата страна във Върховния Касационен съд, което означава, че поне още 5-6 месеца ще бъда без каквито и да било средства за съществуване; като капак на всичко и съпругата ми, също учителка – с две магистратури, по начална училищна педагогика и английски език – също е безработна, тя също беше уволнена от директорската мафия в Пловдив заради моята борба за свобода в образованието и за реална демократизация и декомунизация на отношенията в училищните общности; тъй че тия 41.84 лв. за мен наистина са огромна и непосилна сума, която аз трябваше да отделя от толкова оскъдния си залък!)

Вярвам, че няма да допуснете да бъде унищожено едно научно списание по един такъв грозен и подъл начин!

С уважение: (подпис)
(Ангел Грънчаров, създател и главен редактор на философското списание ИДЕИ)

24 юни 2018 г., Пловдив


ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста на писмото следват копия на споменатите там документи, които са органична и неделима част от това Протестно Отворено писмо:

...

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ