Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

четвъртък, 19 август 2010 г.

Какво ще можете да прочетете в кн. 3 на сп. ИДЕИ, която ще излезе към края на октомври т.г.

ИДЕИ

ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ

кн. 3, октомври, година II, 2010

ISSN 1313-9703

© Център за развитие на личността HUMANUS


СЪДЪРЖАНИЕ:


IN MEMORIAM

Исак Паси беше достоен човек с излъчване на истински философ, т.е. беше един свободен дух


ФИЛОСОФСКА КЛАСИКА

Езикът

Мартин Хайдегер


ДИСКУСИЯ: ДУХЪТ НА БАЛКАНИТЕ И БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Увод към историософското вникване в същината на Балканите като жизнен и човешки свят

Димитър Филипов


ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКОТО

Как да постигнем истината за самите себе си – като общество и нация?
Българската душа е, как да кажа, е доста "своеобразна"...
Българското малодушие в ерата на комунизма
Защо "най-свестните у нас смятат за луди"? И защо масово почитат безчестните?

Андрей Владимиров


ОБЩЕСТВОТО НА БЪДЕЩЕТО

Умира ли капитализмът?

Тодор Марков


ФИЛОСОФСКИ ОПИТИ НА МЛАДИТЕ

Основните идеи в “Екзистенциализмът е хуманизъм” на Жан-Пол Сартр

Георги Ст. Кралев


ЧОВЕКЪТ И ЗАКОНЪТ

Какви ли сме в морално отношение ние самите щом търпим крещящите безобразия в нашето родно "правораздаване"?!

Иван Владимиров


ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА

Моралният смисъл на капитализма

Ханк Риърдън, герой на Айн Ранд


ЖИВОТО ФИЛОСОФСТВАНЕ

Диалог за смисъла и безсмислието

Денис Динков, Ангел Грънчаров


ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ

Съкровената вяра на лейди Маргарет Тачър в ценностите на консерватизма и свободата

Николай Велчев


ИДЕИТЕ НА ИЗТОКА

Кой е Хелмут фон Глазенап?

Митко Момов, доц., д-р, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Взаимоотношения на религиите. Веданта и Будизъм

Хелмут фон Глазенап


ИСТИНИТЕ НА ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ

За (не)истинските приятели

Пламен Петров

За виртуалната джунгла, която ще замести живота – и всичко потребно на човека

Йордан Ангелов


ФИЛОСОФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Възможно е човекът на бъдещето да чете все по-малко книги, но такъв човек едва ли има бъдеще, следователно, книгата ще съществува вечно...

Йордан Ангелов


БОГ, ЧОВЕК, ВЯРА

Без вярата в Бога вярата в човека се превръща в презрение към човека

Ангел Грънчаров

Животът е велика мистерия, в която не бива да се месим с неясни "нáучни" цели

Иван Стоянов


ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Размисъл за истинските неща

Антон Григоров

“Любовта е невъзможна”: дойде времето на безсмислието и абсурда на живота

Валентин Бончев


ФИЛОСОФСКИ ТЪРСЕНИЯ

Свободата като опит и въпросът за абсолютното

Десислав Вълканов

Знае ли се, нищо чудно тъкмо ония, които мислят съвсем повърхностно за щастието, да са най-щастливи?

Петър Христов


НАСЛЕДСТВО

За системата на ценностите

Хайнрих Рикерт

(Забележка: Редакцията си запазва правото за незначителни промени в този план на текстовете, влизащи в книжка 3 за 2010 г. на списанието.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ