Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 6 октомври 2010 г.

Списание ИДЕИ е много младо, то има има нужда от приятели - и е готово да поеме всяка приятелска подкрепяща ръка

Получих следното писмо от уважаемия г-н Майк Рам по повод на мое писмо до него за съдействие във връзка с проблемите около финансирането на списание ИДЕИ:

Здравейте, г-н Грънчаров!

Начинанието Ви е похвално – в днешно време обществото ни има нужда от съществуването на подобно списание, макар и малцина да я осъзнават. За съжаление, издателската дейност както у нас, така и по света е в криза и тя вероятно ще се задълбочи.

Прочетох някои материали от излезлите досега книжки в електронен вид и ще споделя проблемите на спиание „ИДЕИ” пред хора, които биха могли да го подпомогнат, но понеже и аз се опитвам да се захвана с издателска дейност, ще споделя с Вас някои забележки и коментари, които имам към списанието и към молбата за спонсорство.

● Добре е да дадете по-конкретна информация какво точно очаквате от самия спонсор: ако са пари – колко точно и за какви разходи; възможно ли е спонсорът да участва с друга дейност – услуга, материали и пр.?

● Какво ще получи той срещу вложените средства? Добре е да се помисли за рекламна оферта, с която много по-лесно бихте могли да привличате финансиране. Тогава, разбира се, това няма да са спонсори, а рекламодатели, но според мен това не е толкова важно - важното е да се намери финансиране.

● Времето на читателя е много ценно и колкото и парадоксално да звучи, смятам, че ако се намали обема на списанието, ще привлече по-голям интерес. В момента има твърде много статии, изчитането на които би отнело твърде много от времето на читателя, което определено го плаши. Опитайте се да наблегнете на качеството за сметка на количеството.

● Знам, че сте професионален философ, а аз не съм особено компетентен в тази материя, но ми направи впечатление, че статиите са на твърде високо, академично ниво и са почти неразбираеми за обикновения човек. Може би си струва да се помисли за материали на по-прагматични и по-близки до ежедневието на българина теми, с което да привлечете по-широк кръг читатели. Това може и да изглежда профанско за Вас, но иначе рискувате списанието да се чете само от една тясна, затворена общност от професионални философи.

Това са моите коментари. Надявам се да успея да Ви помогна и списание „ИДЕИ” да продължи да се развива и да печели читатели.

Поздрави,

Майк Рам, Блогър, The Man On The Silver Mountain

А ето сега и отговора ми до Майк Рам:

Здравейте, почитаеми г-н Рам,

Много Ви благодаря за писмото и за изразената в него готовност за съдействие! Моля Ви да ме извините, че едва сега Ви отговарям на писмото, но извънредната, наистина прекалена, моя натовареност ме принуди да отлагам отговора си до този момент. Благодаря Ви също съображенията Ви относно начините, по които списание ИДЕИ би могло да търси източници за финансиране, за мен те са много полезни.

Радвам се, че и Вие също смятате, че списанието трябва да бъде близко до интересите и потребностите на всеки човек; това е част от нашата издателска концепция, която публикувахме в бр. 1 на списанието от тази година. Наистина е добре да се публикуват по-кратки и експресивни статии, понеже "тежките" академични статии биха могли да отблъснат читателя с непрофесионални потребности от философия. За мен е интересно и важно, че на Вас повечето материали са Ви се сторили сякаш са на академично ниво, поради което са трудно разбираеми. Аз пък съм се стремял в списанието да излизат по-разбираеми и непрофесионализирани по характера си материали. Това несъответствие ми показва, че има още какво да се желае в тази насока, което е и част от нашата концепция: философията и духовните неща да бъдат представяни така, че да развълнуват колкото се може по-широк кръг от читатели. Ние също смятаме, че философията трябва да бъде близка, а не чужда на човека, тоест трябва да бъде колкото се може по-популярна, а не елитарна. Разбира се, за да постигнем идеала си се иска време, важното е обаче целта да бъде ясно съзнавана.

Ще се радвам и за в бъдеще да проявявате интерес и съпричастност към съдбата на първото неелитарно списание за философия и за духовните неща, което се появи в наше време. Новата книжка на списанието ще трябва да излезе до към 20 октомври т.г., за мен ще бъде чест да Ви я изпратя в книжния й вариант, за което Ви моля да ми изпратите адрес. Списание ИДЕИ е много младо, то има има нужда от приятели - и е готово да поеме всяка приятелска подкрепяща ръка.

С поздрав: Ангел Грънчаров

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ