Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

петък, 21 януари 2011 г.

Търсят се съдружници за издаването на философското списание ИДЕИ

Обещах преди няколко дни - виж: Първият от двата "удара на съдбата", които получих вчера - да пиша и за втория "удар на съдбата", който получих тогава, и от който още не мога да се съвзема. Накратко сега ще разкажа и за него, но накратко, понеже времето, с което разполагам тази сутрин, е твърде ограничено.

Става дума за предполагаемото сътрудничество с Нов български университет за издаването на списание ИДЕИ. По неизвестни за мен причини оттам смениха позицията си, а също и договорката. Бяхме се разбрали те да финансират списанието, аз с моя екип да го правим, а пък списанието да се издава, както и досега, от изд. ИЗТОК-ЗАПАД на г-н Любен Козарев (с който имам дългогодишни, проверени от времето, партньорски отношения). Окрилен от открилата се за списанието перспектива, аз направих новия брой, и го изпратих при новите ми партньори от НБУ, заедно с изискваната от тях "план-сметка" за необходимите разходи по издаването му.

Първо те се забавиха твърде дълго с отговора си; но бяха празници, и аз го отдадох на това. Когато обаче поисках отговор, ми се каза, че нещата се били променили, и че списанието трябвало да се издава от тяхното издателство, та пари да не излизат от университета. Един вид списанието да се превърне в нещо като "ведомствено", което пък поражда необходимия въпрос: а аз, като създател и главен редактор на списанието какво ще диря в едно списание, издавано от този университет?! По тази логика те могат да си издават колкото си искат списания, защо им е моето, за да си го правят "ведомствено"?! Във връзка с тази тяхна позиция на мен ми се наложи да напиша следното писмо до проф.Богдан Богданов, председател на Настоятелството на Нов български университет:

Уважаеми професор Богданов,

Получих информация, че НБУ е преразгледал позицията си за съвместно издаване на списание ИДЕИ в издателството, което го издаваше досега, именно издателство ИЗТОК-ЗАПАД. Казано ми беше, че възнамерявате списанието да бъде издавано от издателството на НБУ, което е резонно, предвид това, че НБУ обеща да го финансира. Но възникват следните въпроси: няма ли по този начин списанието да стане "вътрешно-ведомствено", и ако е така, то какво в такъв случай ще правим в едно такова списание аз и моят екип, след като ние, така или иначе, сме външни хора за НБУ?

Аз продължавам да смятам, че нашето сътрудничество около издаването на списание ИДЕИ би могло да бъде плодотворно. Моля обаче от страна на НБУ да доизясните позицията си по едно такова сътрудничество. Признавам си, имам чувството, че някои фактори са оказали натиск върху НБУ, та университетът, макар и негласно, да покаже, че не желае да подкрепи списанието. И да ми се даде да разбера, че поставените ми нови условия ме поставят в ситуация, при която аз да бъда инициатор за разваляне на все още незапочналите по същество наши отношения по издаването на списанието.

С настоящето писмо искам да удостоверя, че все още съм готов да опитаме да си сътрудничим, но при ясни и зачитащи мнението на другата страна условия. Понеже при така възникналата ситуация издаването на подготвения нов брой на списание ИДЕИ е поставено под въпрос аз съм поставен в много трудното и объркващо положение да не зная какво да мисля и какво да правя. Моля да ми помогнете да изляза от това състояние като хвърлите известна светлина върху Вашата гледна точка по възникналите проблеми.

С уважение: Ангел Грънчаров

Това написах на проф. Богданов и ще чакам отговор. Аз планирах новата книжка на ИДЕИ да излезе докъм средата на февруари. По схемата с НБУ вече е невъзможно да се вместим в този срок. Остава вариантът да се осигурят около 700 лева, за да може да се плати на ИЗТОК-ЗАПАД, за да издаде и тази по досегашния начин: с подкрепата на читателите му. Аз предложих на неколцина привърженици на идеята на ИДЕИ да направим нещо като сдружение, примерно 7-8 човека да даваме от джоба си по 100 лева на 4 месеца, та списанието да излиза безпроблемно. Това всеки може да си го позволи, та това дори аз мога да си го позволя, това са 25 лева на месец.

Отликнаха до момента обаче само трима човека, само трима изказаха готовност по този начин да подкрепят списанието. Остава да се намерят още неколцина. Който желае да стане "съиздател" на ИДЕИ и съдружник, моля, да изяви желанието си. Всички други условия ще ги уточним допълнително. Съдружниците при това могат да върнат вложените в списанието техни средства като получат толкова книжки, колкото желаят, и след това ги разпрастранят и продадат. Но това вече са подробности. Важното е да го има съзнанието за високата задача, с която се нагърби нашето списание. Има ли го съзнанието, всички други проблеми ще се решат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ