Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

четвъртък, 23 юни 2011 г.

Открито писмо до собственика на издателство с верига книжарници ХЕРМЕС

До г-н Стойо Вартоломеев,
Собственик и управител на издателство с верига от книжарници ХЕРМЕС

Здравейте, уважаеми г-н Вартоломеев,

Искам да Ви информирам за един сериозен проблем около разпространението на списание ИДЕИ и също така да апелирам за съдействие от Ваша страна за решаването му.

С оглед подпомагане на духовното, ценностното, личностното и гражданското израстване и укрепване на българската младеж от ноември 2009 г. група философи, психолози и социолози започнахме да издаваме философското списание ИДЕИ. Концепцията на списанието се базира на стремежа да намерим общ език с най-добрите представители на младежта у нас, ученици и студенти, които се намират в толкова трудния и отговорен етап от живота си: да станат пълноценни личности и граждани.

Нашето списание се стреми да задоволява нуждата на тия младежи от "духовна храна", като идеята ни е да издаваме едно разбираемо, популярно, добре списвано списание с въздействащи, докосващи най-фините струни в душата на младия човек текстове. Смятаме, че в условията на една деперсонализираща младежта и толкова агресивна масова "култура" нашата младеж заслужава да има едно островче на личностност, толерантност, на висока идейност, на ценностен оптимизъм, т.е. островче, огряно от духовна светлина и топлина, сгряваща душите. Нашето списание не обръща гръб на нито една от най-горещите теми на личностното и духовното раждане и укрепване на младия човек.

И тъй, в изпълнение на нашата идея през ноември 2009 г. излезе първия брой на списание ИДЕИ, а оттогава досега излязоха още 4, или общо 5 броя. В момента подготвяме 6-ти брой на списанието, който предстои да излезе през м. юли. Годишно възприехме да излизат 3 броя, което е съвсем реалистично: миналата година успяхме да издадем, въпреки трудностите, тъкмо три книжки. Издаваме списанието в невероятни трудности от всякакво естество, с наши лични средства, разбира се, и, както е обичайно у нас, не срещнахме подкрепа или приятелски протегната ръка почти от никой.

Най-големият проблем на списание ИДЕИ е разпространението. Книжарите и разпространителите на периодични издания явно оцениха списанието като "непазарно", като издание с ниска норма на печалба (цената на една книжка до 4-ти брой беше 3.00 лева, а книжките от последния брой имат цена 5.00 лева) и по тази причина не желаят да го разпространяват. Разбира се, за да умре едно току-що родено издание, най-ефективното средство е да му бъде отказан достъп до потенциалните му читатели. Точно това средство бива упражнявано спрямо нашето списание. Новоотпечатаните книжки стоят на книжна борса "Болид" (в магазина на изд. ИЗТОК-ЗАПАД, чиято печатница отпечатва списанието), недокоснати от ръка на читател. Ние, авторите и издателите на списанието, сме в отчаяние, понеже отвсякъде срещаме и се блъскаме в дебелите каменни стени на неразбирането - и на безхаберието спрямо духовното.

В тази ситуация се обръщам към Вас с молба за съдействие: да въздействате на мениджърите на Вашата верига от книжарници ХЕРМЕС така щото да започнат да разпространяват философското списание ИДЕИ. Надявам се, че във Ваше лице ще срещна разбиране по изложения проблем, а също и съдействие за решаването му. Ще се радвам в бъдеще да си сътрудничим и в други възможни отношения.

Желая Ви нови успехи на благородното поприще, на което работите с такъв ентусиазъм!

С уважение: Ангел Грънчаров, издател и главен редактор на списание ИДЕИ


Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр.

[Прочети >>>]

Как да си купя книгата?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ