Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

понеделник, 13 юни 2011 г.

Предложение за сътрудничество между Фондация "Миню Балкански" и Центъра за развитие на личността HUMANUS

До проф. Минко Балкански,
Председател на Фондация "МИНЮ БАЛКАНСКИ"

Уважаеми г-н професор,

Имах честта да се запозная с Вас по време на научната конференция "Морал, етика и гражданско образование", организирана от Националния институт по образование към Вашата фондация. След като проучих идеите и инициативите на ръководената от Вас фондация, се осмелявам да Ви предложа да подкрепите едно начинание на групата философи, психолози и социолози около мен, което, убеден съм в това, е изцяло в синхрон с целите на Фондация "Миню Балкански". Ето за какво става дума.

С оглед подпомагане на духовното, ценностното, личностното и гражданското израстване и укрепване на българската младеж нашата група философи, психолози и социолози започна да издава философското списание ИДЕИ. Концепцията на списанието се базира на стремежа да намерим общ език с най-добрите представители на младежта у нас, ученици и студенти, които се намират в толкова трудния и отговорен етап от живота си: да станат пълноценни личности и граждани. Нашето списание се стреми да задоволява нуждата на тия младежи от "духовна храна", като идеята ни е да издаваме едно разбираемо, популярно, добре списвано списание с въздействащи, докосващи най-фините струни в душата на младия човек текстове. Смятаме, че в условията на една деперсонализираща младежта и толкова агресивна масова "култура" нашата младеж заслужава да има едно островче на личностност, толерантност, на висока идейност, на ценностен оптимизъм, т.е. островче, огряно от духовна светлина и топлина, сгряваща душите. Нашето списание не обръща гръб на нито една от най-горещите теми на личностното и духовното раждане и укрепване на младия човек.

И тъй, в изпълнение на нашата идея през ноември 2009 г. излезе първата книжка на списание ИДЕИ, а оттогава досега излязоха още 4 книжки. В момента подготвяме 6-та книжка на списанието, която предстои да излезе през м. юли. Годишно възприехме да излизат 3 книжки, което е съвсем реалистично: миналата година успяхме да издадем, въпреки трудности, тъкмо три книжки. Издаваме списанието с наши лични средства, разбира се, както е обичайно у нас, не срещнахме подкрепа или приятелски протегната ръка от никой. Моя милост Ви изпрати петте излезли досега книжки на адреса Ви в Париж, надявам се, че вече сте имали възможността и времето да се запознаете с тях.

Вашата фондация, г-н Балкански, издава една чудесна серия от книжки в областта на морала, етиката и гражданското образование, която по замисъла си изцяло съвпада с идеята на списание ИДЕИ. Такова едно съвпадение съвсем не е случайно. Воден от съзнанието, че имаме родствени разбирания за нуждите на съвременното българско общество - без личностно, нравствено, гражданско и духовно израстване и укрепване на младите нашето общество е обречено на нищета във всяко едно измерение! - Ви предлагам да си обединим силите и заедно да продължим благородната си кауза.

В съзнанието ми се роди следната идея: какво пречи списание ИДЕИ, което се издава от нашето творческо обединение, наречено Център за развитие на личността HUMANUS (създаден от група ентусиасти през 1994 г.), да стане съвместно издание на Центъра с Националния институт по образование към Фондация Миню Балкански? Аз лично смятам, че едно такова сътрудничество има големи перспективи, тъй като във Вашия институт също е концентриран голям творчески и интелектуален потенциал. Имах честта да се запозная с много от членовете на сдружение "МЕГО" (Морал, етика и гражданско образование), в което, надявам се, ще бъда приет, и на това основание правя горната констатация.

Ще се радвам, уважаеми г-н професор Балкански, моето предложение за сътрудничество да срещне разбиране и подкрепа от ръководената от Вас фондация. Имам увереността, че от едно такова взаимодействие ще се родят добри плодове.

Желая Ви много радост и задоволство от постиженията на фондацията, носеща името на Вашия баща, които са вдъхновени от толкова благородна цел!

С уважение: Ангел Грънчаров,

(Ръководител на Центъра за развитие на личността HUMANUS и главен редактор на списание ИДЕИ)


Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр.

[Прочети >>>]

Как да си купя книгата?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ