Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 20 юли 2011 г.

Писмо с предложение до ръководителя на Фондация "Конрад Аденауер"

До г-н Marco Arndt
Ръководител на бюрото на
Фондация "Конрад Аденауер" в София,

Уважаеми г-н Arndt,

От много време хора, запознати с моите усилия по издаването на списание ИДЕИ ме съветват да се обърна към Фондация "Конрад Аденауер" с писмено предложение да подкрепите нашата инициатива. След като тия дни проучих по-подробно идеите и инициативите на ръководената от Вас фондация, наистина се осмелявам да Ви предложа да подкрепите едно полезно начинание, което, убеден съм в това, е изцяло в синхрон с целите на Фондация "Конрад Аденауер". Ето за какво става дума.

С оглед подпомагане на духовното, ценностното, личностното и гражданското израстване и укрепване на българската младеж нашата група философи, психолози и социолози започна да издава философското списание ИДЕИ. Първата му книжка се появи през ноември 2009 година. От тогава досега излязоха общо 5 книжки, в момента под печат е шестата. Издаваме го със свои лични средства, всички ние сме предимно университетски и гимназиални преподаватели. Тиражът на списанието е скромен, 500 броя, списанието е в обем 120-130 страници. Годишно излизат 3 книжки. Ако проявите интерес, бих могъл да Ви изпратя всички досега излезли негови книжки за да го разгледате по-подробно.

Концепцията на списанието се базира на стремежа да намерим общ език с най-добрите представители на младежта у нас, ученици и студенти, които се намират в толкова трудния и отговорен етап от живота си: да станат пълноценни личности и граждани. Нашето списание се стреми да задоволява нуждата на тия младежи от "духовна храна" като идеята ни е да издаваме едно разбираемо, популярно, добре списвано списание с въздействащи, докосващи най-фините струни в душата на младия човек текстове.

Нашето списание наистина се списва на разбираем език, то се опитва да влезе в разговор с всеки склонен към мислене млад човек. Искаме да създадем едно популярно в хубавия смисъл на тази дума, т.е. неелитарно списание, което да задоволява духовните потребности на най-добрата част от българската младеж, на ония сред младите, които са предопределени да бъдат водачи. Иска ни се да подпомогнем личностностното израстване на тия млади хора, да спомогнем също тяхното ценностно и идейно самоосъзнаване - защото без тия два процеса младият човек просто няма как да стане пълноценна личност. Излишно е да казвам, че основна тема на нашето списание е темата за свободата. И тази за истината. Защото, както е казал Спасителят, истината е тази, която ще ни направи свободни.

Смятаме, че в условията на една деперсонализираща младежта и толкова агресивна масова "култура" нашата младеж заслужава да има едно островче на личностност, толерантност, на висока идейност, на ценностен оптимизъм, т.е. островче, огряно от духовна светлина и от топлина, сгряваща душите. Нашето списание не обръща гръб на нито една от най-горещите теми на личностното и духовното раждане и укрепване на младия човек.

Уважаеми г-н Arndt, когато прочетох текста, представящ философията на Фондация "Кондрад Аденауер" в сайта на българското й бюро, не крия, бях изключително удивен - понеже констатирах дълбоко родство между нейните и нашите цели. Ето този фрагмент особено ме впечатли:

Чрез нашата международна дейност ние се застъпваме за свободата и достойнството на хората... Целта ни е да накараме хората сами да изградят бъдещето си в този дух... За да се гарантират мира и свободата подкрепяме непрекъснатия външнополитически диалог, както и обмена между различните култури и вероизповедания.

В центъра на нашето внимание се намира човекът със своето неотменимо достойнство, права и задължения. За нас той е основата на социалната справедливост, либералната демокрация и стабилната икономика. Като събираме хора, поели своето обществено задължение, създаваме мрежи в областта на политиката, икономиката и обществото. Нашето управленско познание увеличава шансовете, с които да изградим глобализацията социално справедливо, екологично издържано и икономически ефективно.


Такова едно съвпадение, което ме окуражи да Ви напиша настоящото писмо, струва ми се, съвсем не е случайно. Понеже и Вие от Фондация "Конрад Аденауер", и ние, сътрудниците на Центъра за развитие на личността HUMANUS, издаващ списанието, споделяме все едни и същи универсални, общочовешки и също така европейски ценности като свобода, личностно самоопределяне, демокрация, духовност, толерантност; имаме също така и родствени представи за пътищата на достойнството и просперитета. Което е добър знак за това, че едно сътрудничество между нас е не само възможно, то е и дълбоко потребно.

Воден от съзнанието, че имаме родствени разбирания за нуждите на съвременното общество - без личностно, нравствено, гражданско и духовно израстване и укрепване на младите българското общество е обречено на нищета във всяко едно измерение! - Ви предлагам да обединим силите си и заедно да продължим да работим за нашата толкова благородна кауза.

Та в тази връзка в съзнанието ми се роди следната идея: какво пречи списание ИДЕИ, което се издава засега само от Центъра за развитие на личността HUMANUS, да стане съвместно издание на нашия Център и Фондация "Конрад Аденауер"? Или пък, според своята практика, Фондацията, след като проучи нашата инициатива, да счете за нужно да ни подкрепи? Тъй като наистина в съвременните български условия инициатива като нашата, именно да бъде издавано едно автентично философско списание за младите и за мислещите, търсещите истината хора, сякаш неминуемо е осъдена, без подкрепа на структура като Вашата, на неминуем провал.

Ще се радвам, уважаеми г-н Arndt, моето предложение за сътрудничество да срещне разбиране и подкрепа от ръководената от Вас фондация. Имам увереността, че от едно такова взаимодействие ще се родят добри плодове.

Желая Ви много радост и щастие в личния живот, а също и задоволство от бъдещите постижения на Фондация Конрад Аденауер", които са вдъхновени от нейната толкова благородна цел!

С уважение: Ангел Грънчаров, ръководител на Центъра за развитие на личността HUMANUS и главен редактор на списание ИДЕИ

П.П. Господин Arndt, тъй като съм блогър и имам много посещаван и всекидневно поддържан блог, който води живи диалози по най-съдбовните български проблеми със своите читатели, та си позволих да публикувам в блога си своето обръщение към Вас. Направих това тъй като читателите на блога винаги добре са информирани за абсолютно всички проблеми около издаването на списание ИДЕИ. Надявам се, че такава една публичност няма да се приеме от Вас негативно, като средство за някакъв натиск, тъй като такова нещо изобщо не ми е влизало в целите - и не ми е минавало през главата. Сторих го единствено заради уважението си към своите читатели и желанието ми да са добре информирани. Моля, простете ми такъв един грях...


Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които са живи и в нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ