Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 14 декември 2011 г.

Представяне на нова философска книга, приложение на сп. ИДЕИ

Научно-изследователската група "Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог" и катедрата по Религия, вярвания, всекидневен живот към ИИОЗ-БАН в петък, 16 декември 2011 г. провежда семинар-промоция на книгата ДИНАМИКА НА СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ и ЗНАЧЕНИЕ НА ОРТОДОКСАЛНОСТТА. Книгата е съвместно издание на научно-изследователската група към катедрата и философското списание ИДЕИ. Книгата е в обем 170 страници.

Според ръководителя на катедрата доц.Стефан Пенов:

Ортодоксални могат да бъдат не само религиозните деноминации, но също така и самата наука, нашето мислене и поведение. Когато това обхване цялата психика, основателно казваме, че човек е станал догматик с ригидно мислене. Динамиката на живия живот обаче предполага развитие на света, човека, поведението, мисленето и доктрините.

А ето и съдържанието на въпросния сборник:

Ортодоксалност и промени в световните религии, Доц. д-р Стефан Пенов

Религии и цивилизации. Исторически предизвикателства и съвременност, Проф. дфн. Петко Ганчев – Геополитически център Евразия, София

Вяра, ценности, девиантно поведение, Доц. д-р Анна Мантарова

Тоталитаризъм и ортодоксалност, Доц. д-р Алекси Апостолов

Религиозната позиция на неоевразийството, Проф. дфн. Нина Димитрова

Апофатичната традиция на православието и екзистенциалната философия на М. Хайдегер, Гл.ас. д-р Людмил Петров

Християнството в светлината на ортодоксалния юдаизъм, Докт. Недялко Ташев

Европейските културни разклонения и християнството, Доц.д-р Емилия Илиева Петрова

Трансформация на исляма в България, доц. д-р Веселин Босаков

Специфики на будистката метемпсихоза: идеята за метемпсихозата, Алесиан Пацев

Молитва или медитация, Доц. д-р Борислав НИНОВ

Отговорът на Юнг на християнската догма за троицата, Докторант Севделина Николова

Моралът като есенция на християнската вяра и мироглед, Доц. д-р Николай Михайлов

Динамика на световните религии: роля и значение на ортодоксалността, Гл.ас.д-р Клара Стаматова

Трансценденталната медитация като предизвикателство пред будизма, Докторант Яна Петрова Стоилова


Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 ЛВ., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд.

Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ