Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

понеделник, 6 януари 2014 г.

Какво ще можете да прочетете в кн. 5/2013 г., в научно-теоретичното приложение на философското списание ИДЕИСЪДЪРЖАНИЕ:

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ

Г.Челпанов: Логико-гносеологически анализ на понятието «число»
Ирина Владимировна Березинец

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

Използване на Уеб 2.0 в конструирането на изкуствения интелект
Ксения Сергеевна Пивоварская

Имитации на постсъветския мегаполис: симулакъри и хипереалност
Марина Петровна Препотенская

Концепцията на икономическия национализъм: теоретико-методологически аспект
Татьяна Петровна Глушко

Социално-философски анализ на причините за пасивността на украинците в контекста на формиране на икономическата етика
Сергей Анатольевич Ефименко

Корпоративната национална култура като предмет на социално-философския анализ
Ирина Григорьевна Остапенко

Проблемното поле и особеностите на функциониране на икономическата сфера на битието на човека
Оксана Борисовна Петинова

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Съотношението между етика и политика в разбирането на Иван Мирчук
Анна Петровна Шендрик

Ризоматико-номадическият аспект на концептуалната мрежа на Ж.Дельоз
Екатерина Сергеевна Гончаренко

ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ

Философията на пустотата в «Малката сутра за пустотата»
Анастасия Юрьевна Стрелкова

Специфика на будистката метемпсихоза
Алесиян Пацев

Връщане към темата за традициите. Из „За изреченията и думите“ на Бхартрихари
Мирена Атанасова

Превод и интерпретация от Д. Овсянико-Куликовский на химна от Ригведа Х. 129
Юрий Завгородний

Абхидхармакоша, Раздел 3 Лока – Нирдеша, карика 14-16. Васубандху
Митко Момов

ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА

Образуване на богословско-философската концепция на личността в контекста на съвременната православна антропология
Тарас Викторович Костенко

КЪМ 200 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ РАЖДЕНИЕТО НА СЬОРЕН КИРКЕГОР

Модификации на етико-сотериологическата проблематика в религиозния и атеистическия екзистенциализъм (Киркегор – Камю, Сартр)
Александр Евгеньевич Бродецкий

Религиозният опит като условие за екзистенциалната трансформация във философията на С. Киркегор
Оксана Васильевна Онищук

Парадоксалността на греха в концепцията на С. Киркегор
Виталий Юрьевич Даренский

Генеалогия на диалога на М. Хайдегер със С. Киркегор: Между доксографията и историографията
Андрей Алексеевич Карпенко

Киркегоровата абсурдност на съществуването и Танабе Хадзиме
Баба Томомиши

Някои аспекти от наследството на С.Киркегор в контекста на формирането на теологическия екзистенциализъм
Сергей Владимирович Таранов

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу М.Луптака и В.Пророка «Политические идеологии и теории. С древних времен по 1848 г.»
Константин Райда

ПРАВИЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ в международното научно издание на ИДЕИ: философско списание

СОДЕРЖАНИЕ

СОNTENTS

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ