Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 5 януари 2014 г.

От новата книжка на сп. ИДЕИ: статия за влиянието на Киркегор върху съвременната философия на далечна ЯпонияПубликувам малък откъс от новата книжка на списание ИДЕИ, публикувам всъщност анотацията на статията на японския философ Баба Томомиши, която е изложение на неговия доклад, изнесен на международната конференция по случай 200-годишнината от рождението на С.Киркегор, проведена наскоро в Киев; оказва се, че Киркегор имал почитатели и последователи и в далечна Япония, което е знаменателно; ето този откъслек:

ABSURDITY TO EXISTENCE IN KIERKEGAARD AND TANABE HAJIME

Baba Tomomichi, Doctor of Literature, Part-time Lecturer, The Open University of Japan (Japan), amayokinokin@gmail.com

Анотация: Баба Томомиши. Киркегоровата абсурдност на съществуването и Танабе Хадзиме

Целта на дадената статия е изясняване влиянието на идеите на С.Киркегор върху формирането на мирогледа и концепцията на един от основателите на съвременната японска философия Танабе Хадзиме (1885-1962). Авторът анализира три етапа в ставането на философския мироглед на Т.Хадзиме: етапът на заниманията му с теоретична логика, етапът, свързан с обучението му в Германия, с философските идеи на немския идеализъм, на диалектиката, социалната онтология и етапът, посветен на философията на религията, на философския ирационализъм и на идеите на С.Киркегор. Историко-философското изследване на формирането на идеите на Т.Хадзиме в дадената работа включва анализа на процеса на разбиране от японския мислител на определени ограничения на рационализма, на неизбежността от обръщането към размишления за същността на социалния и индивидуален конфликт, на парадоксалността и отрицанието в реалното съществуване. Изследва се цял ред категориални взаимозависимости, свързани с концепцията за абсурдността на битието, неговата ирационализация, с идеите за „абсолютното нищо”, с взаимстваното от Т. Хадзиме от Нишида, „обединение посредством отрицанието”, диалектиката извън рационалното мислене, или „абсолютната диалектика” и т.н. Авторът на статията подчертава позитивния характер на възприятието, разбирането и интерпретацията на идеите на С.Киркегор от Т.Хадзиме, стремежа на японския мислител да изяви позитивния смисъл в идеите на „великия датчанин” и да определи тяхното значение в съвременната култура на Япония.

Ключови думи: екзистенциализъм, метаноетика, «абсолютна диалектика», ирационализъм, абсурд

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд.   Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ