Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 9 април 2014 г.

Ето какво ще можете да прочетете в новия брой на международното издание на списание ИДЕИВ предстоящия да излезе до края на април нов брой на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ са включени статии от автори от България, Украйна, Русия, Япония, Чехия, САЩ. Установихме връзка с философи и от Индия, плодовете от сътрудничеството с тях ще станат видни в по-следващата книжка, която ще излезе през втората половина на тази година. Впрочем, имам въпрос към феновете на списанието: портретът на кой философ предлагате да сложим на корицата? (И ако пък сте пък съгласни да сложим портрета на Витгенщайн, кой от трите портрета, които успях да намеря, ви се вижда най-подходящ?) Предвид това, че има статия за Л.Витгенщайн аз имам предложение да сложим на корицата неговия портрет. (Все пак традиция е на корицата да е портрет на философ, който е представен в съответния брой.) Та ето какво ще можете да прочетете в новия брой на международното издание на нашето списание:

СЪДЪРЖАНИЕ:

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

Актуализация на феномена на властта в контекста на социалното пространство
Людмила Владимировна Кримец

Социалното значение на спорта в условията на съвременното общество
Павел Борисович Титов

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Оформянето на философските възгледи на К. Д. Ушински
Виталий Юриевич Белский

Представите на мислителите от Средновековието за реда и хаоса
Александр Викторович Кулик

Съдържание и значение на категорията «идея» във философията на В. Карпов
Галина Антоновна Поперечная

О. Потебня и Д. Овсянико-Куликовски: опит за сравнителен анализ на лингвофилософските концепции
Виктория Юриевна Свищо

Бог в живота и философията на Л. Витгенщайн
Евгений Николаевич Шушкевич

Протестантският принцип на П. Тилих: от теологията към философията
Сергей Владимирович Таранов

Антропологическите параметри на феномена на смеха в творчеството на Н. В. Гогол
Олга Василиевна Трохименко

Постнекласическата методология в построяването на етико-екологичното знание
Мирослава Богдановна Турчин

ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ

Будисткият модел на съзнанието
Алесиян Пацев

Паралели между Адвайта-веданта с идеите на средневековния индийски мислител Бхартрихари
Мирена Атанасова, Митко Момов

Конституираност на повседневността в японската културна традиция
Татяна Анатолиевна Мозговая

ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА

Съвременният вярващ в контекста на измененията на държавно-църковните отношения в Украйна: сравнителен анализ
Наталия Стефановна Кулиш

Инкорпорацията на украинската църква (Киевската митрополия): религиозно-политически проект на две действия (действие първо)
Николай Василиевич Шкрибляк

КЪМ 200 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ РАЖДЕНИЕТО НА С. КИРКЕГОР

2013. Киркегор в Украйна и в света
Константин Юриевич Райда

Проблеми на разбирането и интерпретацията на теологичното наследство на С. Киркегор
Сергей Иванович Голотин

Кензо Учимура – японският Киркегор
Киня Масугата

Може ли Киркегор да е проповедник?
Дж. Айрон Симонс

Битие и ставане в екзистенциалната антропология на Киркегор
Игор Владимирович Каривец

Екзистенциалите извори на антипсихиатрическата концепция на субекта във философията на С. Киркегор
Виолета Михайловна Скиртач, Роман Сергеевич Мартинов

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгата «В търсене на идеологията на обновлението: пътни бележки към книгата «Прелом». Сборник статии за справедливостта на традицията»
Милан Луптак

Правила за оформяне на статиите в международното научно издание на «ИДЕИ: философско списание»

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ