Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 10 август 2014 г.

Съвсем скоро очаквайте излизането на една необходима книга

Цел на изданието

Целта на настоящия речник е опит да се създаде един нов мисловен ракурс към будистката система. Като цяло всяка мисловна система се подчинява на вътрешните си специфични мисловно – пространствени решения. Вътрешното познавателно пространство на системата създава общата представа за нея, както и обратното общата представа за една мисловна система създава представа за познавателното пространство на системата.

Именно от позиция на вътрешното познавателно пространство на системата е и опита за запознаване на българския читател с някои от основните понятия на будистката философия и психология, (най-вече будистката абхидхармистка традиция). Някои от понятията са представени в паралел с интерпретацията им при други школи и системи в лоното на самия будизъм, както и с небудистките индийски системи. Опитвам се също така да въведа и европейски паралели при някои от тях.

Що касае чисто философските понятия, независимо че съм се старал колкото е възможно повече да се доближа до едно съдържание, отговарящо на източната философска чувствителност, винаги съм осъзнавал трудността и дори невъзможността за това. Много от философските термини и понятия в този речник нямат “източната дълбочина” на философското усещане. Това според мен не е по причина на неточности в превода, а по-скоро на невъзможност да бъде усетено същностното съдържание на понятието. Будистките понятия са особена смес между чисто философско и психологическо съдържание. За да се достигне до чистото философско значение трябва да се върви по пътя на една специфична философска и психологическа чувствителност. За западното философско мислене тази преплетеност е по-скоро нещо объркващо и неясно. Тя сякаш не пропуска логическия лъч, сякаш го задържа. А там където логическият лъч е задържан, мисловният обект е неясен, фрагментарен, може би мистичен и някак различен в общия смисъл. Той би могъл да бъде почувстван или своеобразно усетен, но именно това дразни западното философско мислене.

Казват, че за да разбереш индийската философия трябва да си се родил индиец. Явно трябва да притежаваш нещо много по-дълбоко от познаването на езика, културата, философията. Винаги съм смятал, че философското мислене се различава в себе си не само като енергия и дълбочина, но и като особено вътрешно мисловно пространство, като възможност за уникални изкривявания в това пространство и на това пространство. А тези уникални изкривявания създават друг вид пространство, което от своя страна оформя познавателното пространство и общия мисловен път. Мисля също, че това с особена сила се отнася до будистката философия.

Изданието се адресира до три основни категории читатели:

Философи, психолози, студенти изучаващи и интересуващи се от източна философия и най-вече от будистка философия. Религиоведи, изучаващи и работещи в сферата на философията на религията и религиозната философия. Широк кръг от читатели, интересуващи се от будистка философия.

Авторът

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ