Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

неделя, 26 октомври 2014 г.

Задвижена е процедурата за обозначаване на сп. HUMANUS с международен идентификационен номер ISSN

Във връзка с излизането на пробния (сигнален) брой на HUMANUS - списание за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек - получих следното писмо от Агенция ISSN, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", на което отговорих, как отговорих можете да разберете по приложения отговор:

Уважаеми г-н Грънчаров,

Във връзка с получаването по депозит в Националната библиотека на брой от изданието „Humanus” Ви моля да ме информирате относно плановете за бъдещото негово издаване и по-конкретно:

- предвиждате ли поддържането на поредица от броеве от това издание под едно и също заглавие?
- ще се запази ли заглавието "HUMANUS" като заглавие на поредицата?

Изясняването на тези въпроси е свързано с евентуалното обозначаване на изданието с международен идентификационен номер ISSN.

Предварително благодаря за отделеното време и съдействието!

Поздрави,

Радослава Стефанова, Агенция ISSN, Национална библиотека

Уважаема госпожо Стефанова,

Много Ви благодаря за писмото и за въпросите, които много ме облекчават, тъй като проблемите, които поставят, чакат своето решение. Отговарям на Вашите въпроси ето как:

- С развитието на другото поддържано от ръководения от мен Център за развитие на личността списание, именно списание ИДЕИ, което вече излиза 6 години, се разбра, че една голяма част от проблемите, обсъждани в него, са свързани именно със сферата, която може да се обозначи като сфера на съвременно образование, насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек. Същевременно искаме да разработваме тия проблеми в един не толкова теоретичен, а по-скоро близък до живота, по-практичен аспект, което именно и породи нуждата от създаване на ново списание. Затова по първия Ви въпрос отговарям: да, имаме твърдото намерение да продължим издаването на започната с първата книжка на списанието поредица. Надяваме се периодичността на това издание да е същата като на списание ИДЕИ, т.е. то да излиза три пъти в годината.

- Да, смятаме да запазим заглавието HUMANUS за започналата вече поредица, до края на годината предвиждаме да излезе още една книжка.

Моля в тази връзка да предприемете нужното за обозначаване на изданието с международен идентификационен номер ISSN, ще Ви бъда много благодарен ако след получаването на обозначението ме информирате за него.

Още веднъж Ви благодаря за запитването и за оказаната по този начин подкрепа на нас, издателите на това, да се надяваме, необходимо списание!

С уважение: Ангел Грънчаров

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ