Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

понеделник, 20 декември 2010 г.

Съдържанието на кн. 1, год. 3, 2011, януари на философското списание ИДЕИ

ИДЕИ

ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ

кн. 4, декември, година II, 2010

Редакционна колегия:

Ангел Грънчаров – главен редактор

Алесиян Пацев – редактор блок „Източна философия”
Христо Тодоров, проф. д-р, НБУ
Стефан Пенов – доц.д-р, ИФИ на БАН, редактор блок „Философия и религия”
Александър Долев – редактор блок “Философия и история”

ISSN 1313-9703

© Ангел Грънчаров, основател
© Център за развитие на личността HUMANUS
© Център за будистки изследвания
© Нов Български Университет


СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТ РЕДАКЦИЯТА
За ония, които искат да публикуват в списание ИДЕИ

ЧИТАТЕЛСКИ ОТЗИВИ
Списание ИДЕИ – самородният и вдъхновен стремеж към битие на българския философски дух
Димитър Филипов, Лондон

ФИЛОСОФСКА КЛАСИКА
Езикът
Мартин Хайдегер

НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
СУБЕКТЪТ
Схемата на субекта
Алесиян Пацев

ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА
Против разсъдъчното морализаторстване
Стоян Владимиров

ИДЕЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Какво искат младите

БЪЛГАРСКИ МИСЛИТЕЛИ
Световна България
Найден Шейтанов

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Есе за човека и свободата
Йордан Ангелов

ИЗТОЧНАТА ФИЛОСОФИЯ
За Бхартрихари и Вакяпадиам
доц. д-р Мирена Атанасова

Вакяпадиам
(За изреченията и думите)
Бхартрихари

“Тримшика”
Алесиян Пацев

ИЗ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА МЪДРОСТТА
Афоризми
Епиктет

ДИСПУТ ЗА ИСТИНАТА (III)
Върху истината никой няма монопол, нито пък право на собственост

ЖИВОТЪТ В НАШ’ТЕ АКАДЕМИИ
Не наливайте ново вино във вехти мехове!
Иван Владимиров

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Кога младите ще започнат да учат?
Ангел Грънчаров

Училището трябва да служи на живота
Петър Стоянов

ФИЛОСОФСКИ ОПИТИ НА МЛАДИТЕ

Пропастта
Георги Е.Димчев

Историята на дървото Брандрих
Гергана Лазарова

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Седем принципа за целесъобразна обществена политика
Лорънс Рийд

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Философското интервю
Провокация към търсенето
Диана Атанасова

НОВИ КНИГИ
Духът на Кант продължава да живее, приютен и в български сърца
Ангел Грънчаров

ОТЗИВИ
Шанс за оживяване на философския живот у нас
Иван Кирилов

(ЗАБЕЛЕЖКА: В така обявеното съдържание са възможни несъществени промени; най-вероятно ще бъдат добавени още 1-2 статии, а обявените по-горе ще останат непременно. Очаквайте новия брой на философското списание ИДЕИ, именно брой 1, год. 3, 2011, януари, който този път ще излезе с подкрепата и в сътрудничество с Нов Български Университет.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ