Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

сряда, 7 септември 2016 г.

Ето какво можете да прочетете в новата книжка на сп. ИДЕИ, все още можете да си поръчате хартиеното му издание


СЪДЪРЖАНИЕ

IN MEMORIAM: Богдан Богданов живя според великата идея за органична причастност към духовното царство на свободата

ЧИТАТЕЛСКИ И РЕДАКТОРСКИ ВЪЛНЕНИЯ

Предстои отпечатване на новите книжки на списанията ИДЕИ и HUMANUS
Проблем за осмисляне: дали хартиените издания и списания наистина не са си отживели времето?
Какво ни пречи заедно да направим едно добро дело?!
Истинската ситуация около издаването на сп. ИДЕИ, едно списание за духов-ните неща, едва мъждукащо в непрогледната бездуховна българска нощ

СЪВРЕМЕННОСТТА

Жестокостта в днешните дни: сблъсък на цивилизациите или крах на екзистенциализма?
Георги Хаджийски

ВЕЛИКИТЕ ФИЛОСОФИ

Бенедикт Спиноза

ИЗ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ДУХА

Науките за природата и науките за историята
Хайнрих Рикерт

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ФИЛОСОФИЯ

Бунтуващият се человек (фрагменти)
Албер Камю

СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ

Зигмунд Фройд: „Аз разкопах друга Троя”
160 години от рождението на Фройд (6 май 1856 г.)
Петър Иванов

СТРАННОСТИТЕ НА ФИЛОСОФИТЕ

Питагор и… бобът

ВЕЛИКИТЕ ЗАГАДКИ

Зомбитата срещу мелниците: къде се крие душата на човека?

ФИЛОСОФСКИТЕ ОПИТИ НА МЛАДИТЕ

От изумлението до гения
(Проблемът за границата при Кант и Гьоте)
Гергана Пожарски

ИЗТОЧНАТА ФИЛОСОФИЯ

Из „За изречението и думата (Вакяпадия)”
Превод Мирена Атанасова

Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма
Митко Момов

Абхидхармакоша
Васубандху
Превод: Митко Момов

НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За творческата и гениалната личност
Алисиен Пацев

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Модернизъм, постмодернизъм, трансверсалност
За ролята на хумора в обучението на младите в училище
Иванка Топалова-Асса и Жак Асса

ЦЕННОСТИТЕ НА ЧОВЕЧНОСТТА

Клайв Степълс Луис за Бога, вярата и човека
Алексей А. Федотов

Кой е човекът?
Протопр. Николай Лудовикос

ФИЛОСОФИЯТА НА ИСТОРИЯТА

Как комунистите лъжеха Запада относно откровено противочовешката същност на комунизма
Робърт Конкуест

ДИСКУСИИ

Спор за това как се спори
Ако всичко е истина, това значи, че нищо не е истина

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ